PROCESSLEDARE

Behöver du hjälp med att ”få det att hända”!

byTekla har skarp erfarenhet av att leda processer.

Affärsutveckling -att nå målen, -landa i strategier,  -handlingsplan. Ert nuläge och önskade läge avgör processens upplägg.

Processledare ”utveckling av skoterturism i Jämtland-Härjedalen”

Processledare Kurbits affärsutveckling för besöksnäringen

Processledare Kurbits Export – utveckling av exportprodukter för besöksnäringen 

 

Tidigare uppdrag  kategorier: processledare, digital affärsuveckling, affärsutveckling

Fler uppdrag länk till linkedIN