HR+KOMMUNIKATION=SANT

Hanterbart, begripligt och meningsfullt

För att skapa trovärdighet måste alla känna samhörighet och berätta samma historia – samarbeta och sträva mot gemensamma mål.

All kommunikation börjar inifrån. Vision, affärsidé, värderingar, passion, rötter – är allt tydligt och förankrat eller är det ”bara ord”? byTekla hjälper er integrera er kommunikation.

Var är vi nu? Vart ska vi? Vem talar vi till? Vad säger vi? byTekla processleder, verkställer och genomför er befintliga varumärkesplattform, arbetsvarumärke eller platsvarumärke.

 

byTekla genomför, verkställer och processleder 

 

Tidigare uppdrag  kategorier: föreläsning, digital affärsuveckling, utbildning

Fler uppdrag länk till linkedIN