DIGITALT LEDARSKAP

Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras

Hur kan man fatta beslut och prioritera när allt förändras hela tiden…utgå ifrån att förändring är ett konstant…förändring av konsumenter, affärsmodeller, marknadsföring och organisation.  Kundkommunikation, marknadsföring och design – är de nya ledningsfrågorna.  

Vi behöver MOD vågar släppa kontrollen (även över varumärket) att vågar investera i innovation våga tänka helt nytt och prova nya saker. DIGITAL INTELLIGENS vi behöver lyssnar på data, skapa mätbarhet, utvärdera och ständigt lära oss nya sätt. HÅLLA OSS RELEVANTA, ha organisation, verktyg och en kultur som gör att vi alltid håller oss uppdaterade. Vara KONSTANT KREATIVA och se vår marknadsavdelning som en redaktion, där vi möter konsumenten och engagerar oss i realtid.

Vi behöver skaffa nya digitala verktyg och kanaler för att stärka kundfokus och kommunikation, både strategiskt och i den dagliga driften. Det är hög tid att se över organisationen och prioritera kompetens inom marknadsföring och digitala aktiviteter hos ledningsgrupp och styrelse.

Den digitala förändringen 

Vi behöver vara tydliga med VARFÖR förändringen behövs och ständigt påminna om det med stöd av den interna kommunikationen – i vilket sammanhang och varför. Betona det goda i medarbetarnas vardag som kommer att bestå och beskriva det som ska förändras som en finslipning och en förbättring vi behöver skapa stabilitet i förändringen. 

Beskriva de positiva konsekvenserna. Hur kommer det se ut där framme när vi är i mål. På organisationsnivå och individnivå med fakta och känsla. Fånga upp vilka frågor medarbetarna har och ställer. Sammanställa svar och fokusera i interna kanaler med saker som skapar klarhet – kontinuitet och lyhördhet i kommunikationen. 

Skapa framgångsexempel, visa konkret hur vårt önskade beteende och önskade företagskultur ser ut. Diskutera exemplen, få dem att landa hos medarbetare – sätta mål på beteendenivå för varje enhet och individ. Vad ska vi sluta göra och vad ska vi börja göra – konkretisera det önskade läget. Visa i handling hur vår nya, önskade beteende ser ut – berätta och visa. 

 

Kontakta byTekla om du önskar processledning, coachning, inspiration i er digitala positionering  

DIGITAL AFFÄRSUTVECKLING – företagets digitala förflyttning

FÖRELÄSNING – inspirations föreläsare om digital affärsutveckling & digitalt ledarskap

UTBILDNING – Bli vass på sociala medier  ”Hands on digitala sociala verktyg”

 

Tidigare uppdrag  kategorier: föreläsning, digital affärsuveckling, utbildning

Fler uppdrag länk till linkedIN