KOMMUNIKATIONbyTekla

#HR+KOMMUNIKATION=SANT

Om värdeorden känns obetydliga har vi inte lyckats få alla att förstå ”varför”. Värdeorden måste leva med i verksamhetens vision för att skapa den förståelse som leder till delaktighet och skapar förflyttningen. Värderingar måste tåla att testas och levas av alla!

MER

#ATTRAKTION

Sociala medier handlar om människor och de sociala kontakter som vi har skapat, man delar och kommenterar det man gillar. Vår kund bestämmer, när, vad och hur – call2action.

MER

#RELATION

Var i kundens resa ”från sök till köp” befinner vi oss?

MER
Varumärket byggs inifrån och ut – sätt kommunikationen i första rummet. Vi måste vårda våra medarbetare, kunder, partners. Förringa inte makten av ”word of mouth” förebygg och stärk relationer.

Öka attraktionskraften – ta plats, lyssna och utveckla tillsammans med kunden. Investera i tid – det visar sig i resultatet!

När tackade vi senast för en dålig recension? Sätt relationen i fokus – ingen kommunikation ingen relation. Se kunden som vår bästa affärsutvecklare.